Vài nét về tầm quan trọng của Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ III năm 2019
    Trà Vinh là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có 65 km bờ biển, diện tích tự nhiên là 2.341 km2, trong đó đất nông nghiệp chiếm 79,4%. Toàn tỉnh có 07 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố; 106 xã, phường, thị trấn; 815 ấp, khóm. Dân số toàn tỉnh có trên 01 triệu người với 275.817 hộ dân cư (khu vực thành thị có 41.481 hộ, khu vực nông thôn có 234.336 hộ), với 03 dân tộc chính là Kinh, Khmer, Hoa, trong đó dân tộc Khmer có 329.662 người (89.429 hộ), chiếm 31,53%, dân tộc Hoa chiếm gần 01% và một số ít người Chăm, Ấn; có 59 xã, phường, thị trấn có trên 20% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trải qua hàng trăm năm lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa Trà Vinh luôn kề vai sát cánh, gắn bó máu thịt bên nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai địch họa, ... mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa Việt Nam. Đoàn kết các dân tộc luôn là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng ta, được xác định ngay từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.
Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 8/5/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; Hướng dẫn số 01/UBDT-DTTS ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ III năm 2019, đồng thời xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội.

  Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu tỉnh, các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện đúng theo tinh thần Hướng dẫn số 01/UBDT-DTTS ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh. Toàn tỉnh Trà Vinh có 8 huyện, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp cấp huyện, Đại hội kêu gọi toàn thể các dân tộc thiểu số Khmer, Hoa,.. phát huy tốt tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh góp phần cùng Đảng bộ tỉnh Trà Vinh hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X (2016-2020) của Đảng bộ tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh (01/01/1900-01/01/2020). Đồng thời, Đại hội đã chọn cử đại biểu là người dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sự nghiệp công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh lần thứ III năm 2019, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2019.

  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Tiếp tục khẳng định và ghi nhận những công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng; xây dựng, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà Nước. Kịp thời tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào năm 2020.Toàn cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cầu Kè (huyện điểm)

      Thông qua Đại hội các cấp để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam nói chung, cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh nói riêng; củng cố và nâng cao sự tin tưởng của đồng bào về tương lai phát triển, đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với niềm tin đó, Đại hội thật sự là diễn đàn giao lưu, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; đồng thời, Đại hội là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.


 Bài, ảnh: Kim Đạt
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 268
  • Tất cả: 1183472
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT