Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

    Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện chính sách đặc thù đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023-2025 và Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 26/02/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023-2025.

    Theo Nghị quyết, năm 2024, bằng nguồn ngân sách tỉnh, Trà Vinh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có tên trong danh sách được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, chưa có thẻ bảo hiểm y tế và không thuộc nhóm đối tượng đã được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 – 2025 và Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025.

    Toàn tỉnh hiện có 385 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua rà soát của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, hiện nay còn 171 người có uy tín chưa có thẻ bảo hiểm y tế, còn lại 214 người đã có bảo hiểm y tế thuộc các thành phần như: Cán bộ hưu trí, người cao tuổi, trực tiếp tham gia kháng chiến, cựu chiến binh, thân nhân công an...

    Đến nay, Ban Dân tộc phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Dân tộc cấp 171 thẻ bảo hiểm y tế cho 171 người có uy tín trên địa bàn các huyện, thành phố, hình thức cấp thẻ tích hợp vào căn cước công dân của người có uy tín, đảm bảo đúng đối tượng, đúng theo quy định, đạt 100% kế hoạch đề ra.

    Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc chăm sóc sức khỏe cho người có uy tín, giúp người có uy tín thêm động lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng; Vai trò của người có uy tín càng được phát huy hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho chính quyền các cấp tranh thủ, phối hợp người có uy tín tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Tin: Ngọc Tấn-PTTPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 365
  • Tất cả: 1184337
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT