Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019
  Ngày 01 tháng 11 năm 2019, tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019 với chủ đề: "Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển". Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo các Sở, ban ngành cùng 250 đại biểu chính thức, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước đại diện cho 04 dân tộc thiểu số với trên 330.000 người là đồng bào các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh về dự Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

      Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.

     Qua báo cáo chính trị Đại hội (2014-2019) của tỉnh đã nêu rõ: thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị ngày càng được giữ vững; niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố và tăng cường. Tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã ban hành Kết luận số 01-KL/TU, ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa IX) về phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm giảm 3,95%/ năm, từng bước thoát nghèo bền vững; công tác chăm lo phát triển giáo dục, hỗ trợ con em học sinh DTTS khó khăn có điều kiện học tập, mua thẻ bảo hiểm y tế cho người DTTS, người nghèo khám chữa bệnh; thiên tai, hoạn nạn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm giúp đỡ. Đồng thời, Đại hội được nghe các báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân góp phần làm minh họa, làm sáng tỏ thêm những thành quả đã đạt được mà Báo cáo chính trị của Đại hội đã thông qua.

     Tại Đại hội đã biểu dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Cụ thể đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 5 tập thể và 20 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 16 tập thể, 40 cá nhân và Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho 50 cá nhân. Thông qua Đại hội đã chọn cử 30 đại biểu tiêu biểu chính thức và 04 đại biểu dự khuyết đại diện cho các dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tại Thủ đô Hà Nội vào năm 2020.

    Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; xác định nguyên tắc căn bản trong công tác dân tộc là bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Từ đó, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp lớn, nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em; ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đặc biệt quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo, xác định nhiệm vụ giảm nghèo cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân. Tập trung thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các dân tộc, vùng miền; giảm dần, tiến tới không còn địa bàn và đối tượng đặc biệt khó khăn. Gia tăng đầu tư nguồn lực của nhà nước và nguồn lực xã hội khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là đường giao thông liên vùng, kết nối với các vùng phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

    Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên người DTTS, có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên DTTS đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; nâng cao dân trí; phát huy vai trò của các vị trụ trì, Ban Quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín. Vận động đồng bào DTTS phấn đấu vươn lên, chăm chỉ làm ăn để thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các điển hình tiên tiến.

     Đẩy mạnh thông tin truyền thông, hỗ trợ và nâng cao mức tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào, gồm: y tế, giáo dục, thông tin, nước sạch, nhà ở và trợ giúp pháp lý. Phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, mang bản sắc của vùng đồng bào DTTS, nhất là du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường.
Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Tin, ảnh: Kim Đạt
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 268
  • Tất cả: 1183472
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT