Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh năm 2023

Chiều ngày 30/5/2023, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2023, tham dự buổi lễ có ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Thạch Mu Ni, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì; tham dự còn có ông Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Hà Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Ban Phong trào và Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh, lãnh đạo Phòng Tuyên truyền – Pháp luật Ban Dân tộc tỉnh cùng các chuyên viên.

 

Quang cảnh lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Kiên Banh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (MTTQ) là: Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 06A/CTrPH-MTTW-UBDT ngày 02/11/2021 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Uỷ ban Dân tộc; Chương trình phối hợp công tác số 01/CTrPH-MTTQ-BDT ngày 20/01/2022 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trong hệ thống hai cơ quan từ tỉnh đến cơ sở; Nâng cao công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc trong thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; Thực hiện có hiệu quả các Chương trình, chính sách, đề án trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025; Phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như : Cuộc vận động  Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Phối hợp công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước, đồng thời tổng hợp vào báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Theo đó, nội dung phối hợp gồm: (1) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 10/NQ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội của Tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần XI (2020 - 2025); Kết luận số 01 ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác Dân tộc”; Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025;  (3) Phối hợp tổ chức “Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh năm 2023”; (4) Phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động: Cuộc vận động  Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; (5) Phối hợp công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước, đồng thời tổng hợp vào báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số; (6) Phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt, động viên đồng bào dân tộc thiểu số nhân các ngày lễ, tết truyền thống của các dân tộc thiểu số; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; (7) Phối hợp tổ chức các hội nghị phản biện xã hội đối với các dự án, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số; (8) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu nhiệm vụ của 02 cơ quan và tình hình thực tiễn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác trên nguyên tắc: tự nguyện, tôn trọng, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 02 cơ quan.

Tin, ảnh: Ngọc Tấn - Phòng TT-PL./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 269
  • Tất cả: 1183473
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT