Công tác Dân tộc tỉnh Trà Vinh trước thềm Xuân Canh Tý năm 2020
Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong năm 2019.
       Xuân Canh Tý năm 2020 đã về, không khí của mùa xuân đang ấm áp ngập tràn khắp các xã, phường, thị trấn cho đến tận các phum, sóc. Đối với tỉnh Trà Vinh, xuân Canh Tý năm 2020 mang một ý nghĩa đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi người, mỗi nhà, to lớn hơn đó là Đảng bộ, Chính quyền các cấp, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đang quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, lập thành tích kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

      Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết, cũng như một phần trong lĩnh vực công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong năm 2019.
Ảnh: Dự án đầu tư công trình đường nhựa ấp Mồ Côi, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
         Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ “Về công tác dân tộc”; Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025"; Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của BCHTW Đảng “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới”. Đặc biệt, Kết luận số 01-KL/TU ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Trà Vinh về phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 23/4/2018 về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của BCHTW Đảng. Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch đề ra.

         Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách như: Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn (Chương trình 135), Trung ương phân bổ 52.512 triệu đồng, để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 135, đến nay đã triển khai thi công các công trình, các mô hình, dự án đều đạt 100%, giải ngân đạt trên 95% kế hoạch vốn; Vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ AiLen, Tỉnh được Trung ương hỗ trợ 9.000 triệu đồng để triển khai xây dựng 10 công trình cơ sở hạ tầng ở 05 xã đặc biệt khó khăn thuộc 03 huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Duyên Hải. Đến nay, các huyện thi công hoàn thành 10/10 công trình 100% khối lượng, giải ngân đạt trên 95% so với vốn hỗ trợ; Về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, các huyện đã tìm được quỹ đất ở cho 42 hộ, với diện tích 5.717 m2 và đã cấp được 29 hộ, diện tích 4.175 m2, giải ngân 957 triệu đồng. Riêng về vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, đã giải ngân được 619 hộ, số tiền 20.107 triệu đồng, đạt 100,5% vốn kế hoạch tín dụng; Về thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg, đã cấp phát được 18 loại ấn phẩm báo và tạp chí, với số lượng 212.54 tờ và cuốn cho đối tượng thụ hưởng; Về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 02 cuộc tập huấn tại xã Long Hiệp và xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, có 200 lượt người dự; Về thực hiện đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018, Ban Dân tộc phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện. Hiện nay Ban đã phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 20 cán bộ nồng cốt của tỉnh để tham gia triển khai cho đối tượng 03 và 04 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Về thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Ban Dân tộc đã tổ chức thăm, tặng quà 439 người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán, Chôl Chnam Thmây, lễ Sêne Đôlta, số tiền 219,5 triệu đồng. Tổ chức thăm bệnh 82 người, số tiền 82 triệu đồng; viếng 08 người có uy tín và 06 người thân người có uy tín qua đời, số tiền 14 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức đưa 30 đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành và thủ đô Hà Nội.


Ảnh: Đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Trà Vinh đi
tham quan, học tập kinh nghiệm tại thủ đô Hà Nội

     Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã tổ chức mở 27 lớp tuyên truyền cho các vị Achar, chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số và 04 cuộc tọa đàm, có 3.748 lượt người dự, 02 phóng sự đặc thù bằng tiếng Khmer về Bình đẳng giới, tổng kinh phí thực hiện 1.010 triệu đồng. Đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, Lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer, với tổng kinh phí 1.145 triệu đồng. Song song đó, Ban Dân tộc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành có liên quan cùng địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước các cấp trong tỉnh hoạt động đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích. Hỗ trợ 179,810 triệu đồng cho Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp Sơ cấp và Trung cấp Phật học. Trong 03 tháng hè năm 2019 có 132/143 chùa mở 859 lớp dạy chữ Khmer từ lớp 01 đến lớp 05, có 17.486 học sinh tham gia. Vào các ngày quy y, các cấp Hội đều tổ chức tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được 1.321 cuộc, có 28.135 lượt chư tăng và phật tử tham dự. Ngoài ra, Ban Chấp hành hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước các cấp còn vận động phật tử, nhà hảo tâm được 15.945 triệu đồng, 318 giạ gạo, 14.018 quyển tập, 4.752 cây viết, tặng cho người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, học sinh, tăng sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo điều kiện cho các vị chư tăng đi tu học theo phong tục; Trong thực hiện chính sách đối với người Hoa, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tốt với các sở, ngành cũng như Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới ”; Chỉ thị số 501/CT-TTg ngày 03/8/1996 về thực hiện một số chính sách đối với người Hoa; Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 15/11/2013 của Tỉnh ủy Trà Vinh về xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng người Hoa trên địa bàn tỉnh. Từ đó, công tác vận động, tập hợp người Hoa tham gia vào các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp quan tâm, đến nay số lượng người Hoa tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội các cấp ngày càng nhiều. Ngoài những chính sách trên, song song đó, còn thực hiện các chương trình, chính sách, dự án lồng ghép khác, cũng như một số chương trình, đề án, dự án, chính sách do các bộ, ngành quản lý, chỉ đạo và do địa phương ban hành, nhằm thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trong tỉnh Trà Vinh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng./.

 Tin, ảnh: Ngọc Sia

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 268
  • Tất cả: 1183472
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT