Ban Dân tộc Trà Vinh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” về: “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền,vận động đồng bào các dân tộc thiểu số”
Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu Tỉnh ủy về công tác dân tộc, cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh như: Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào Khmer trong tình hình mới, Chương trình 135, Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 12/QĐ-TTg, chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 45/QĐ-TTg; Kết luận số 01-KL/TU, ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa IX) về phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2011 - 2015,.. và một số chương trình, dự án khác được đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhất là trong bối cảnh nước ta đang chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế với những khó khăn, thách thức đan xen. Do đó, để nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng nắm vững về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh,... Năm 2019, Ban Dân tộc xây dựng và thực hiện mô hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” về: “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền,vận động đồng bào các dân tộc thiểu số”, nhằm đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

     Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với các Sở, ban ngành như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Đài Phát thanh và truyền hình Trà Vinh tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác hòa giải ở cơ sở, Luật Bình đẳng giới,.. được 27 cuộc cho các vị Achar, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và đồng bào các dân tộc thiểu số và 04 cuộc tọa đàm, có 3.748 lượt người dự, 02 phóng sự về Bình đẳng giới, tổng kinh phí thực hiện 1.010 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức cấp phát 212.545 ấn phẩm báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giúp cho người dân học hỏi và làm theo những tấm gương tốt, sáng kiến hay về phát triển kinh tế xã hội được đăng tải trên các tờ báo.

Ảnh: Đ/c Kiên Banh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm về chính sách bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

     Qua thực hiện mô hình, ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào các dân tộc thiểu số có bước chuyển biến tốt, tinh thần cộng đồng giữa các dân tộc ngày càng thắt chặt với phương châm “Các dân tộc đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” góp phần quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, một số nơi đã có nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình tốt, nhất là các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, mô hình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mô hình cảm hóa đối tượng. Từ đó đã khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

     Thông qua công tác tuyên truyền, vận động người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương, cụ thể như ông Ngũ Kim Nhành, ấp II, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, với tư cách là người có uy tín, ông luôn nêu cao tinh thần tự giác, tích cực cùng với chính quyền các cấp vận động đồng bào tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đạt nhiều kết quả tích cực như: Vận động người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đăng ký thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, có trên 30 hộ gia tham gia đăng ký dọc theo Hương lộ 51 và vận động các hộ dân xây lắp được 12 hầm Biogas nhằm phục vụ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; lắp đặt đường ống và đồng hồ nước sạch cho 66 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn ấp II, III, IV và ấp Kinh Xáng, số tiền trên 40 triệu đồng; xây dựng đường đal, ấp II với tổng chiều dài 182m và sửa chữa đường đal Cống giữa lộ với chiều dài hơn 800m.

     Ngoài ra, do thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp nên vùng đồng bào dân tộc hình thành nhiều mô hình hay, có sức lan tỏa lớn, điển hình như bà, con đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Giồng Thìn, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú tham gia thực hiện mô hình “xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng”, mô hình này do cộng đồng làm chủ, tự thiết kế, mua sắm các vật tư xây dựng, đóng góp ngày công lao động, sau khi công trình hoàn thành, cộng đồng có trách nhiệm bảo quản, duy tu công trình góp phần vận chuyển hàng hóa nông sản của đồng bào trở nên dễ dàng tạo được sự đồng thuận và sức lan tỏa trong xã hội, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

       Với kết quả đạt được từ mô hình“Dân vận khéo” về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền,vận động đồng bào các dân tộc thiểu số” trước hết giúp cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc phát huy được phương thức “Dân vận khéo”, khả năng tuyên truyền, đối thoại với người dân và giúp cho người có uy tín đề cao vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

Bài, ảnh: Kim Đạt
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 268
  • Tất cả: 1183472
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT