Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023

    Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 15/6/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về tổ chức thực hiện Nội dung số 1, Nội dung số 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10 “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Dự Hội nghị có ông Kiên Ninh – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và huyện; Đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

    Theo Kế hoạch, từ ngày 21 đến ngày 25/8/2023, Ban Dân tộc phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tổ chức 04 cuộc Hội nghị cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho 400 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị, người có uy tín  được nghe các báo cáo viên của Bảo hiểm xã hội, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phổ biến 02 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 về “Vị trí, vai trò người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia”; Chuyên đề 2 về “Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình”.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo chuyên đề

    Thông qua khóa tập huấn góp phần giúp cho các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cập nhật, nắm bắt kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; đồng thời tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của người uy tín trong việc giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện ngày càng tốt hơn công tác dân tộc, chính sách dân tộc, xây dựng nông thôn mới, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố.

    Tại Hội nghị, một số đại biểu đặt câu hỏi xung quanh chính sách về y tế và chính sách dân tộc, được báo cáo viên giải trình rõ ràng, cụ thể. Đồng thời nhiều đại biểu bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được tiếp thu nhiều nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng cao nhiệm vụ của người có uy tín, các gương điển hình được nêu ra để trao đổi học hỏi kinh nghiệm, thành quả đạt được từ việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta,... qua đó, người có uy tín có thêm nhiều thông tin, kiến thức về các chính sách, pháp luật để tiếp tục tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

Tin, ảnh: Ngọc Tấn-TTPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 518
  • Tất cả: 1181737
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT