Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BDT ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022, lúc 8 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Hà Thanh Sơn, ông Thạch Mu Ni, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo và công chức các phòng thuộc Ban; lãnh đạo và chuyên viên phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Ông Thạch Mu Ni, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2022 để Hội nghị thảo luận và bổ sung các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và huyện.

Theo dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vị chư tăng. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025, Ban đã tích cực tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2022. Đây là Nghị quyết quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022.

Đối với chính sách người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, Ban cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ, giai đoạn 2022 – 2025; Về công tác tổ chức, Ban tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh, theo Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc; đồng thời tổ chức thi công xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh. Đây là những nhiệm vụ lớn, có sức lan tỏa và tác động mạnh đến việc phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực thiện các đề án, chính sách dân tộc trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra như: tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 02 nghị quyết liên quan đến vùng dân tộc; thực hiện tốt dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc tỉnh và phòng Dân tộc cấp huyện; tổ chức đưa người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố; tổ chức lễ tuyên dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022; tăng cường nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số v.v.

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến phát biểu bổ sung kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn. Đồng thời đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế về công tác phối hợp giữa các phòng cấp huyện; giữa phòng dân tộc với lãnh đạo UBND cấp xã về thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc; về tổ chức bộ máy phòng dân tộc có ý kiến trao đổi liên quan đến dự kiến sáp nhập phòng Dân tộc với đơn vị khác cấp huyện, tác động phần nào đến cán bộ làm công tác dân tộc có sự băn khăn. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc rà soát soát đối tượng thụ hưởng chính sách, cơ chế thực hiện từng dự án và tiểu dự án trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến thắc mắc của đại biểu đã được lãnh đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn, làm rõ các nội dung có liên quan và lãnh đạo Ban Dân tộc tiếp thu, bổ sung vào nhiệm vụ công tác đến cuối năm 2022. Hướng tới, đề nghị phòng Dân tộc các huyện, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND cấp huyện về tổ chức bộ máy phòng dân tộc; về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; về thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến ngành, đảm bảo các chính sách đều được triển khai đến đồng bào sớm nhất, hiệu quả nhất, đảm bảo mục tiêu “không để ai bỏ lại phía sau”.

Tin, ảnh: Cảnh Tuân, Văn phòng./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 268
  • Tất cả: 1183472
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT