Khai giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Khai giảng lớp đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

    Sáng ngày 06/7/2023, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Trà Vinh, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với đơn vị trúng thầu Công ty Cổ Phần Sở hữu trí tuệ Davilaw tổ chức khai giảng lớp nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp tại địa bàn thành phố Trà Vinh.

    Đến dự và triển khai có Ông Hà Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu mục đích, yêu cầu nội dung triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình) và cùng cán bộ nhân viên của Công ty, các đại biểu người có uy tín, Hội phụ nữ , thanh niên ấp, khóm,…cùng tham gia lớp tập huấn, thời gian 03 ngày.

Ông Hà Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Dân tộc phát biểu và triển khai nội dung của Chương trình

    Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, là Chương trình mới, với mục tiêu chung của Chương trình là tiếp tục triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần của Chương trình nhằm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của tỉnh; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Lê Văn Trí Đại diện bên Công ty Cổ Phần Sở hữu trí tuệ Davilaw phát biểu muc đích, yêu cầu của Chương trình

Quang cảnh đại biểu tập huấn

        Buổi tập huấn diển ra trong 03 ngày/lớp, với những nội dung của Chương trình sau:

        - Đối với lớp cộng đồng, gồm có 03 chuyên đề:

        + Chuyên đề 1: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách dân tộc.

        + Chuyên đề 2: Kỹ năng Giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng.

        + Chuyên đề 3: Kỹ năng thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ xóa đói giảm nghèo.

       Đối với lớp Cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp, gồm 03 chuyên đề:

       + Chuyên đề 1: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030,  giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các chính sách dân tộc.

       + Chuyên đề 2: Nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp.

      + Chuyên đề 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    Trong đó, Tiểu dự án 4 của Dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp, với Mục tiêu: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình (bao gồm: Quy trình triển khai dự án, tiểu dự án của Chương trình; quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện), các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình cấp xã và ấp. Nhằm Tăng cường Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc xã, ấp/khóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách, trình độ phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong khu vực./.

Tin, ảnh: Sóc Phin, Phòng CSDT.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 519
  • Tất cả: 1181738
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT