Phát huy vai trò Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2021

Thời gian qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan kết hợp với quyết tâm cao của Ban Chấp hành Công đoàn và sự n lực của từng cán bộ, đoàn viên (CBĐV) hoạt động của Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh mang lại hiệu quả thiết thực.

Hiên nay, Ban Dân tộc tỉnh có 19 cán bộ, công chức 01 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2020/NĐ-CP đều là đoàn viên công đoàn, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 06 nữ; 13 dân tộc Khmer; 17 đảng viên (03 đảng viên nữ, 13 đảng viên dân tộc Khmer). Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị: 01 chuyên viên cao cấp, 06 chuyên viên chính; 04 Thạc sĩ, 15 Đại học; 09 Cao cấp và 07 Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

Công đoàn Viên chức tỉnh bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị CBCC cũng như sơ kết 6 tháng công tác phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong các cuộc họp, tập thể CBĐV được công khai về công tác quy hoạch, tổ chức, tài chính, tài sản công, việc xét nâng lương…, tạo không khí dân chủ, gắn nghĩa vụ trách nhiệm với quyền lợi của CBĐV trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Thường xuyên phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của cơ quan. Tạo điều kiện cho CBĐV tham gia ý kiến xây dựng Công đoàn, xây dựng cơ quan và Chi bộ.

Trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020, được Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Giấy khen 01 tập thể, 01 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen 01 tập thể và 02 cá nhân. Thủ trưởng cơ quan khen thưởng cho 03 phòng trực thuộc Ban đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 18 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (trong đó, 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở). UBND tỉnh tặng Bằng khen 01 tập thể và 01 cá nhân.

Thực hiện phong trào thi đua CBĐV đều nỗ lực học hỏi kinh nghiệm của đồng chí, đồng nghiệp, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn chuyên ngành để từng bước nâng cao chất lượng tham mưu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Công tác tham mưu được lãnh đạo đánh giá có tiến bộ rõ rệt (tham mưu đúng, có chiều sâu, có chất lượng cao hơn). Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Công đoàn, tham gia các đợt tập huấn do Công đoàn cấp trên phát động, học hỏi kinh nghiệm công tác Công đoàn của các công đoàn cơ sở khác. Ban Chấp hành Công đoàn sở thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tham gia đầy đủ các phong trào thể thao, các cuộc thi trực tuyến do Công đoàn cấp trên phát động. Phong trào giữ gìn cơ quan sạch đẹp được hưởng ứng tích cực, góp phần đảm bảo mỹ quan cơ quan, đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

Hàng tháng tạo điều kiện cho các Phòng trực thuộc Ban luân phiên kể những mẫu chuyện về Bác, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ thực tiễn để tập thể CBĐV học tập và làm theo. Tuyên truyền trong CBĐV và người dân các văn bản của tỉnh và Trung ương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thủ trưởng cơ quan cùng với Ban Chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của CBĐV, cụ thể: Thực hiện tốt công tác tiết kiệm năm 2020, với tổng số tiền tiết kiệm được là 91,607 triệu đồng (chia thu nhập tăng thêm cho CBĐV cao nhất 6,9 triệu đồng và thấp nhất 4,5 triệu đồng); nhân dịp Tết Nguyên đán tặng 06 phần quà cho CBĐV cơ quan với số tiền 06 triệu đồng và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tặng 19 phần quà với số tiền 2,850 triệu đồng; nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer, tặng 14 phần quà cho CBĐV người dân tộc Khmer với số tiền 14 triệu đồng; hỗ trợ 1,690 triệu đồng tham gia Giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức; hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe cho CBĐV với số tiền 10,5 triệu đồng; tặng 19 phần quà cho các cháu thiếu nhi là con của CBĐV nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6) với số tiền 1,9 triệu đồng, thủ trưởng cơ quan hỗ trợ thêm 3,8 triệu đồng (mỗi phần quà 300.000 đồng). Ban Khuyến học cơ quan tổ chức tặng quà cho 08 em học sinh là con của CBĐV có học lực từ khá trở lên năm học 2020-2021 với tổng số tiền là 2,9 triệu đồng. 100% CBĐV được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương; vận động CBĐV tham gia góp vốn xoay vòng giúp nhau vượt khó với số tiền đóng góp 500.000 đồng/người/tháng; tạo điều kiện cho 06 CBĐV vay tín chấp quỹ lương. Tạo điều kiện để CBĐV tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 02 công chức học khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; 01 công chức học Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Trà Vinh.

Với công tác “Dân vận khéo”, an sinh xã hội Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan vận động CBĐV đóng góp quỹ thực hiện “Tuyến đường hoa” năm 2021 với số tiền 570.000 đồng; quỹ “Mái ấm Công đoàn năm 2021” với số tiền 1,870 triệu đồng; quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 số tiền 3,772 triệu đồng; quỹ phòng, chống thiên tai số tiền 3,615 triệu đồng. Vận động mạnh thường quân tặng 120 phần quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn xã Đa Lộc (huyện Châu Thành) với số tiền 30 triệu đồng; tặng 250 phần quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm 2021 trên địa bàn xã Lương Hòa A và xã Đa Lộc (huyện Châu Thành) với số tiền 25 triệu đồng. Thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 04 triệu đồng; thăm hỏi 02 người thân đoàn viên Công đoàn nằm viện với số tiền 01 triệu đồng (thủ trưởng cơ quan thăm hỏi với số tiền 02 triệu đồng).

Hoạt động nữ công luôn được lãnh đạo quan tâm, với số lượng 06 nữ (01 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, 02 nữ người dân tộc thiểu số) CBĐV nữ đều chịu khó, cần cù học hỏi, khắc phục những khó khăn của bản thân và gia đình, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ, công tác được giao, chị em đều tích cực tham gia các hoạt động do cơ quan và Công đoàn Viên chức tỉnh phát động. Từ đó, chị em có thêm nhiều kiến thức để chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, gia đình hoà thuận, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà", thực hiện tốt chính sách kế hoạch hoá gia đình, không sinh con thứ 3, không gia đình nào mắc tệ nạn xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021) và 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Quốc tế phụ nữ (8/3), lãnh đạo cơ quan và Công đoàn tổ chức gặp mặt, tặng quà chị em CBĐV và sinh viên thực tập tại cơ quan với số tiền 1,8 triệu đồng nhằm động viên chị em cả về vật chất lẫn tinh thần để chị em thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của mình đối với cơ quan, gia đình và xã hội.

Công tác kiểm tra của Công đoàn trong thời gian qua luôn gắn với các mặt hoạt động của cơ quan, các phong trào thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những ý kiến đề xuất của CBĐV đều được thủ trưởng và Ban chấp hành Công đoàn giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng với các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Tài chính của Công đoàn đảm bảo thu, chi, lập dự toán, quyết toán theo đúng quy định.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp, tận tình của Chi ủy Chi bộ và sự giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Thủ trưởng cơ quan đã động viên Công đoàn thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, phát huy tốt vai trò. Hoạt động của Công đoàn đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu của cơ quan, bảo vệ quyền lợi CBĐV; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thể dục, thể thao... động viên CBĐV nâng cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Công đoàn tiếp tục tổ chức, triển khai kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước, của Công đoàn cấp trên; các chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới toàn thể CBĐV cơ quan. Tuyên truyền, vận động CBĐV thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ra sức giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. Đồng thời, phối hợp với thủ trưởng cơ quan phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tại Hội nghị CBCC năm 2021 đề ra.

Tin, ảnh: Minh Hiếu - Phòng CSDT.

Tin khác
1 2 3 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 519
  • Tất cả: 1181738
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT