V/v rà soát lại đối tượng hưởng lợi Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN
Số ký hiệu văn bản 274/BDT-CSDT
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung V/v rà soát lại đối tượng hưởng lợi Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hà Thanh Sơn
Tài liệu đính kèm CV 274 rà soát lại đối tượng hưởng lợi Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.pdf