V/v phối hợp giải trình một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán Nhà nước
Số ký hiệu văn bản 249/BDT-CSDT
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung V/v phối hợp giải trình một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán Nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hà Thanh Sơn
Tài liệu đính kèm CV 249 phối hợp giải trình một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.pdf