V/v vận động các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia vào hoạt động hòa giải ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 223/BDT-TTPL
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung V/v vận động các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia vào hoạt động hòa giải ở cơ sở
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Thạch Mu Ni
Tài liệu đính kèm CV 223 vận động các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào DTTS tham gia vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.pdf