V/v mời đơn vị tư vấn giám sát thi công gói thầu số 1
Số ký hiệu văn bản 221/BDT-VP
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung V/v mời đơn vị tư vấn giám sát thi công gói thầu số 1
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Kiên Ninh
Tài liệu đính kèm CV 221 mời đơn vị tư vấn giám sát thi công gói thầu số 1.pdf