V/v cử đại diện lãnh đạo tham dự Hội thảo khoa học
Số ký hiệu văn bản 216/BDT-TTPL
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung V/v cử đại diện lãnh đạo tham dự Hội thảo khoa học
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hà Thanh Sơn
Tài liệu đính kèm CV 216 cử đại diện lãnh đạo tham dự Hội thảo khoa học.pdf