V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021
Số ký hiệu văn bản 208/BDT-TTPL
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Thạch Mu Ni
Tài liệu đính kèm CV 208 báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín giai đoạn 2011-2021.pdf