Tỷ trọng người dân tộc thiểu số có việc làm từ 15 tuổi trở lên chia theo trình độ, giới tính, thời điểm 1/10/2019

Trình độ

Tổng số

Kinh

Hoa

Khmer

Chăm

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Không có trình độ CMKT

91,1

89,9

92,6

86,8

86,6

87,1

84,0

83,6

84,8

91,5

90,3

93,0

96,8

100,0

0,0

Sơ cấp

3,0

4,2

1,4

4,0

5,6

1,4

3,0

4,6

0,0

2,9

4,1

1,5

0,0

0,0

0,0

Trung cấp

1,1

1,3

0,9

1,6

1,7

1,5

1,9

1,3

2,9

1,1

1,2

0,9

0,0

0,0

0,0

Cao đẳng

1,1

1,0

1,3

1,3

1,2

1,5

1,6

1,4

2,1

1,1

0,9

1,2

3,2

0,0

100,0

Đại học trở lên

3,7

3,7

3,7

6,3

4,9

8,6

9,5

9,1

10,2

3,4

3,5

3,4

0,0

0,0

0,0


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 664
  • Trong tuần: 6,947
  • Tất cả: 483,465