Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”

Ủy Ban Dân tộc giao Học viện Dân tộc triển khai thực hiện.

Các văn bản có liên quan

Thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”;

Công văn số 490/UBDT-HVDT ngày 17/5/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 12/7/2019, triển khai thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 649
  • Trong tuần: 6,932
  • Tất cả: 483,450