Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 29/3/2023 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

41%20qd%20kh%20lua%20chon%20thau%207.pdf

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 550
  • Trong tuần: 6,406
  • Tất cả: 807,777