Công văn số 3813/UBND-KGVX ngày 21/92020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

3813%20UBND%20KGVX.pdf

Công văn số 3813/UBND-KGVX ngày 21/92020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 61
  • Hôm nay: 1701
  • Trong tuần: 6,207
  • Tất cả: 738,996