Danh sách cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

Tên đơn vị Tên cán bộ, công chức - email Số điện thoại
Ban lãnh đạo Trưởng ban: Kiên Ninh (kninh@travinh.gov.vn)
Phó Trưởng ban: Hà Thanh Sơn (htson.bdt@travinh.gov.vn)
Phó Trưởng ban: Thạch Mu Ni (tmni@travinh.gov.vn)
02943.852478
Văn phòng Chánh Văn phòng: Kim Ngọc Sia (kimsiatravinh@gmail.com)
Phó CVP: Lâm Cảnh Tuân (lctuan.bdt@travinh.gov.vn)
Chuyên viên: Nguyễn Thị Thùy Trang (ntthuytrangyen@gmail.com)
Kế toán: Thạch Thị Ngọc Minh (ttngocminh1512@gmail.com)
Văn thư: Võ Ngọc Trinh (vntrinh@travinh.gov.vn)
02943.852478
Phòng TT-PL

Trưởng phòng: Sơn Thị Thanh Lộc (sonttloc@gmail.com)
Phó Trưởng phòng: Kim Đạt (kdat@travinh.gov.vn)
Chuyên viên: Kim Keo Châm Rơne (kkcrone.bdt@travinh.gov.vn)
Chuyên viên: Trương Ngọc Tấn (hoanghontnt@gmail.com)

Chuyên viên: Phạm Thị Trân Châu (pttchau@travinh.gov.vn)

02943.852455
Phòng CSDT Trưởng phòng: Trương Thành Công (ttcong.bdt@travinh.gov.vn)
Phó Trưởng phòng: Thạch Ngọc Trí (thachngoctri@gmail.com)
Chuyên viên: Chau Sóc Phin (chausocphin@gmail.com)
Chuyên viên: Huỳnh Quang Trí (hqtri8185@gmail.com)
Chuyên viên: Trương Minh Hiếu (minhhieubdttv@gmail.com)
02943.865196
Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.
Địa chỉ: Số 10, đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Số điện thoại: 02943,852,478; Fax: 02943 852 924
email: bdt@travinh.gov.vn


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 518
  • Trong tuần: 6,374
  • Tất cả: 807,745